Jesteś tutaj: Start / O nas / Historia

Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Boguszowie Gorcach, to firma z wieloletnią letnią tradycją.

W 1951 roku na mocy zarządzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Boguszowie zostało utworzone Przedsiębiorstwo Państwowe pod nazwą „Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Boguszowie", które funkcjonowało do roku 1974. W roku tym Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach uchwalił zarządzenie, na mocy którego MZBM został przekształcony w Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Boguszowie-Gorcach.

W wyniku przekształceń organizacyjno-prawnych w dniu 1 maja 2002 r. stworzono nową formę prawną zakładu i powstał Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach przy ul. K. Świerczewskiego 46.

Powstała Spółka jest w 100% własnością Gminy Boguszów-Gorce. Jest to dogodna forma dla władz gminy, która przyjęła rolę organizacyjno-kreującą i nadzorującą politykę mieszkaniową na podległym jej terenie, a Spółka stała się profesjonalną firmą realizującą te zadania. Równocześnie Zarząd Spółki zachowuje pełną autonomię i swobodę w podejmowaniu decyzji, dotyczących efektywności oraz rozwoju firmy. Dzięki temu stworzono warunki i bodźce do większej aktywności i poprawy gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.

Czynności jakie są wykonywane w stosunku do wspólnot, które podpisały umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną z ZGM Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach to rejestracja poprzez nadanie numerów identyfikacyjne REGON, NIP, zakładanie kont bankowych odrębnych dla każdej wspólnoty, zawieranie umów na dostawę mediów (tj. energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, deratyzacje, przeglądy przewidziane przepisami prawa).

Zarząd kieruje sprawami wspólnoty podejmując samodzielnie czynności zwykłego zarządu, (reprezentuje ją na zewnętrz, a także w stosunkach pomiędzy wspólnotą i poszczególnymi właścicielami).

Działalność firmy zmierza do utrzymywania posiadanych lokali w należytym stanie technicznym, prowadzone są książki obiektu, w których ewidencjonowane są okresowe przeglądy techniczne. Spółka zinwentaryzowała wszystkie budynki, które znajdują się w jej zarządzie pod względem stanu technicznego jaki istniał w dniu przejęcia. Powyższe umożliwia w zależności od możliwości finansowych wspólnot wykonywanie odpowiednich prac modernizacyjnych. Dla każdego obiektu prowadzone są książki obiektu, w których ewidencjonowane są okresowe przeglądy techniczne oraz wykonywane roboty remontowe. Z G M Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach zatrudnia również grupę konserwatorów, która wykonuje niezbędne konserwacje oraz remonty w przypadku nagłych awarii.

Planowane przez Wspólnoty mieszkaniowe remonty wykonywane są poprzez firmy zewnętrzne wyłonione w drodze przetargu.

Dodatkową działalnością Zakładu w celu zwiększenia jego efektywności oraz zmniejszenia kosztów zarządu jest wykonywanie prac porządkowych z utrzymaniem zieleni na zlecenie Gminy Boguszowa-Gorc oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej w Szczawnie Zdroju.

Działalność Zakładu wspomagają wysoce wykwalifikowani pracownicy, posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe. W swojej pracy starają się, aby współwłaściciele byli zadowoleni z ich pracy oraz dokładają wszelkich starań, żeby polepszyć jakość obsługi.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Boguszowie-Gorcach dysponując wykwalifikowaną kadrą specjalistów z dziedziny budownictwa, księgowości, prawa, windykacji i eksploatacji jest pewnym i sprawdzonym partnerem na rynku zarządców nieruchomości.

Zapraszamy do współpracy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-04
Data publikacji:2016-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:22553