Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wykonanie drenażu i izolacji oraz uporządkowania odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Anny Walentynowicz 19 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/921/2020 z dnia 21.01.2020r.)

25 lutego 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Anny Walentynowicz 19 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/944/2020 z dnia 24.02.2020r.)

25 lutego 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Anny Walentynowicz 19 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/944/2020 z dnia 24.02.2020r.)

25 lutego 2020
Justyna Mazur-Korościk

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania remontu schodów w budynku przy ul. Górnej 1 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/881/2020 z dnia 19.02.2020r.)

20 lutego 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie wydzielenia pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Zachodniej 7 w Boguszowie-Gorcach (nr spr L.Dz.TT/819/2020 z dnia 14.02.2020r.)

19 lutego 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie remontu dachu i elewacji budynku przy ul. 1-go Maja 84 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/755/2020 z dnia 13.02.2020r.)

14 lutego 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Pokoju 7 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/707/2020 z dnia 11.02.2020r.)

14 lutego 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Strażackiej 9 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/706/2020 z dnia 12.02.2020r.)

14 lutego 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Waryńskiego 3 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/655/2020 z dnia 10.02.2020r.)

12 lutego 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie drenażu i izolacji budynku przy ul. 1-go Maja 1 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/610/2020 z dnia 06.02.2020r.)

7 lutego 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. 1-go Maja 94 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/585/2020 z dnia 05.02.2020r.)

6 lutego 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie naprawy spękanego fragmentu budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/508/2020 z dnia 31.01.2020r. )

3 lutego 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie remontu elewacji dwóch ścian budynku przy ul. Kolejowej 12 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/262/2020 z dnia 20.01.2020r.)

24 stycznia 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem ściany tylnej budynku przy ul. Szkolnej 5 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/232/2020 z dnia 17.01.2020r )

20 stycznia 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ZGM Sp. z o. o. w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/233/2020 z dnia 16.01.2020r.)

20 stycznia 2020
Justyna Mazur-Korościk

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - zarządca

17 stycznia 2020
Milena Jankowska

Wykonanie instalacji c. o. w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Kolejowej 48 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/123/2020 z dnia 13.01.2020r.)

17 stycznia 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie przeglądu 2-ch indywidualnych kotłów gazowych w lokalach budynku przy ul. Szkolnej 26 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/84/2020 z dnia 09.01.2020r.)

13 stycznia 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie przeglądu indywidualnych kotłów gazowych w 5-ciu lokalach w budynku przy ul. Szkolnej 20 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/82/2020 z dnia 09.01.2020r.)

13 stycznia 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wynajem sprzętu - podnośnika montażowego na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/28/2020 z dnia 02.01.2020r.)

3 stycznia 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie przeglądów instalacji gazowych zasilanych gazem płynnym z indywidualnej butli w lokalach budynków administrowanych przez ZGM Sp. z o. o. w Boguszowie-Gorcach w 2020r.(nr spr. L.Dz.TT/2/2019 z dnia 31.12.2019r.)

2 stycznia 2020
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie drobnych napraw bieżących i konserwacyjnych w zakresie utrzymania instalacji elektrycznej w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM Sp. z o. o. w Boguszowie-Gorcach w 2020r. (nr spr. L.Dz.TT/6451/2019 z dnia 23.12.2019r.)

23 grudnia 2019
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie drobnych napraw bieżących i konserwacyjnych w zakresie utrzymania inst. elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGM Sp. z o. o. w 2020r. (nr spr. L.Dz.TT/6452/2019 z dnia 23.12.2019r.)

23 grudnia 2019
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie przeglądu rocznego, budowlanego dla 55-ciu budynków gminnych zarządzanych przez ZGM Sp. z o. o. w 2020r. (nr spr. L.Dz.TT/6440/2019 z dnia 20.12.2019r.)

23 grudnia 2019
Justyna Mazur-Korościk

Wykonywanie drobnych napraw bieżących i świadczenie stałych usług konserwacyjnych na Placach Zabaw administrowanych przez ZGM Sp. z o. o. w Boguszowie-Gorcach w 2020r. (nr spr. L.Dz.TT/6404/2019 z dnia 18.12.2019r.)

19 grudnia 2019
Justyna Mazur-Korościk